Advokat og juridisk assistance

– Jura kan være kompliceret, men vi gør det ikke sværere end det er

For os er det vigtigt at skabe gennemskuelighed for vores kunder.
Når man har brug for advokat, er det afgørende at kunden er “med hele vejen” og har overblik. Vi har erfaringen og benene solidt plantet i Nordjylland, og kender vores kunders behov og ønsker.

Du vil opleve stor faglig indsigt blandet med god personlig betjening – og du kommer altid til at tale med advokaten.

Det med småt

-skriver vi med stort

Brug os

– når du har brug for advokat til:

Incasso
Familie- / arveret
Testamenter
Ægtepagter
Lejekontrakter

Overdragelse af fast ejendom
Autoriseret bobestyrer
Dødsbo
Gældssanering
Insolvensret

Selskabsret
Stiftelse af selskaber

Priser

-eksempler

Prisliste – alle priser er incl. moms

Inkassosalær
Følger de af domstolene fastsatte retningslinier.

Dødsbo
Privat skifte – timepris 2.125,00 kr.
Bobestyrerbo – timepris 2.125,00 kr

Ejendomshandler til private
Salg – normalsalær 4.375,00 kr.
Køb – salær mellem 5.000,00 kr. og 8.125,00 kr.

Erhvervshandler
Efter aftale

Testamenter
Udgangspunkt 3.125,00 kr.
Samejeaftaler 2.500,00 kr.
Ægtepagter 3.125,00 kr.

I forbrugersager udgør advokattimeprisen 2.000,00 kr
I erhvervssager udgør timeprisen 2.250,00 kr.

Alle priser er incl. moms

Om

-Advokatfirmaet Ole Kildeby

Fakta:

 • beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og medlem af Advokatsamfundet
 • medlem af Danske Advokater og Arveretsadvokaterne
 • ansvarforsikring på 5 mi0. kr.
 • garantiordning på 5 mio. kr.
 • bestyrelsesansvar for 5 mio. kr.
 • omfattet af hvidvasklovens regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning, udbytte og finansiering af terror, samt reglerne om persondata
 • omfattet af advokatnævnet med hensyn til tvister i beslutning vedr. salærklager
 • klageadgang: Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K – www.advokatsamfundet.dk
 • omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126
 • klientkonti i flere pengeinstitutter i Frederikshavn
 • advokatfirmaet anvender ikke lovvalg- og værnetingsbestemmelser
 • består af advokat Ole Kildeby og 2 fuldtidssekretærer hhv. Anni Svendsen og Birgitte Jensen

Medarbejdere

Ole Kildeby
Advokat
Telefon: 98 42 91 11
advokat@olekildeby.dk

Birgitte Jensen
Advokatsekretær
Telefon: 98 42 91 11
bj@olekildeby.dk

Anni Svendsen
Advokatsekretær
Telefon: 98 42 91 11
as@olekildeby.dk

Kontakt

ADVOKATFIRMAET OLE KILDEBY

Danmarksgade 81, 2.th.
9900 Frederikshavn

Telefon +45 98 42 91 11
Email: advokat@olekildeby.dk

Møderet for landsret
Autoriseret bobestyrer
Auktionsleder

CVR: 10667771